Bói bài Tarot hàng ngày - thứ Tư 30/11/2022: Định mệnh ghé thăm

Cuộc sống mặc dù khó khăn nhưng nhất định phải tự mình đứng vững, không được dễ dàng dựa dẫm vào người khác. Học cách nhẫn nại, đừng phạm sai lầm của người khác, cũng đừng lấy sai lầm của người khác trừng phạt chính mình.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot