Diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ bạo hành

Diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ bạo hành

Diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ bạo hành ngay tại nơi công cộng, bị vỡ mũi sau cú đấm trời giáng.

Nói về diện mạo hiện tại, diễn viên Hoàng Yến dùng từ "vi diệu"...

Tin tức mới nhất