Gymer Sài Gòn nói xấu Chí Tài

Gymer Sài Gòn nói xấu Chí Tài

Gymer Duy Nguyễn có loạt phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến nghệ sĩ Chí Tài.

D.N. cho hay anh không cố tình tạo chiêu trò, tất cả chỉ là sự cố.

Tin tức mới nhất