Hương Giang chất vấn Tóc Tiên về việc khóc ở The Voice 2018

Tóc Tiên và Hương Giang cùng tranh luận thẳng thắn trong chương trình Trường Teen.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-huong-giang-chat-van-toc-tien-ve-viec-khoc-o-the-voice-2018-post1120384.html?fbclid=IwAR3KMkbU7MFfoLRdNzGkBwQno3xzpUiYebByFOGsf-84OmtovbG_m7JVE4M

Tóc Tiên Hương Giang idol

Tin tức mới nhất