Massage bằng dao phay hút khách ở Trung Quốc

Kỹ thuật massage bằng dao đã xuất hiện ở Đài Loan, Trung Quốc, hơn 2.000 năm. Việc sử dụng dao kim loại chuyên dụng sẽ tác động sâu hơn vào các khối cơ hơn là bằng tay.


du khách Du lịch

Tin tức mới nhất